Janusz Kusociński Sportowiec, Mistrz, bohater

20.06.2021

Park im. Księcia Janusza w Warszawie (Lasek na Kole)

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Link do zapisów:

https://bit.ly/Kusocinski_Biegi

Link do wydarzenia na fb:

https://www.facebook.com/events/3834307083362398/?ref=newsfeed

10:00 – Otwarcie biura zawodów

12:00 – Bieg 400 metrów (7-10lat)

12:20 – Bieg 800 metrów (11-14lat)

13:00 – Bieg 1907 metrów (15+)

13:30 – Test wiedzy o Januszu Kusocińskim

13:35 – 1907 metrów marsz NW

Ideą imprezy jest połączenie sportowej rywalizacji z możliwością sprawdzenia swojej wiedzy o znakomitym sportowcu – Januszu Kusocińskim, który swoją bohaterską postawą i życiem stanowi wzorzec dla kolejnych pokoleń.

Będziemy nagradzać najszybszych biegaczy, ale elementem łączącym, który spowoduje dodatkową pozytywną rywalizację pomiędzy uczestnikami będzie zebranie punktów w rywalizacji grupowej.

Punkty będą naliczane za udział i wyniki w biegu, oraz za prawidłowe odpowiedzi w teście wiedzy o życiu i karierze sportowej Janusza Kusocińskiego.

Najszybsze trójki biegaczy w poszczególnych biegach otrzymają nagrody indywidualne, a dodatkowo trzy drużyny, które uzbierają najwięcej punktów za bieg i wiedzę, otrzymają nagrody finansowe w postaci kart przedpłaconych do wykorzystania w sklepie sportowym Decathlon.

Organizator: Robotniczy Klub Sportowy „Sarmata”

Patronat Honorowy: Polski Komitet Olimpijski

Projekt współfinansowany przez: Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.