Wiosenny Test Coopera – Bytom

Data: 29.03.2023
Miejsce: Bieżnia lekkoatletyczna na terenie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego im. Kamili Skolimowskiej, ul. Powstańców Śląskich 2, 41-902 Bytom.

W Wiosennym Teście Coopera mogą brać udział wszyscy zainteresowani powyżej 13 roku życia. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Impreza jest bezpłatna dla wszystkich chętnych chcących sprawdzić się w Wiosennym Teście Coopera.

Test wykonywany będzie co 20 minut. Grupy nie mogą być większe niż 8 osób.
Bieg musi być poprzedzony indywidualna rozgrzewką!

Harmonogram:
▪ 17:00 otwarcie zapisów – namiot OSiR Bytom obok bieżni lekkoatletycznej.
▪ 17:30 start biegów.
▪ 17:30-20:00 biegi uczestników.
▪ 20:00 zakończenie.

Szczegóły oraz regulamin wydarzenia:
https://osir.bytom.pl/wiosenny-test-coopera/